Miljö-KVALITETSPOLICY

Svensk Spedition & Transport AB har huvudkontor i Växjö och sin verksamhet i Sverige. Denna policy riktar sig till medarbetare / anställda inom Svensk Spedition & Transport AB samt dess transportörer och dess förare.

Kvalitet

Svensk Spedition & Transport ska tillhandahålla tjänster så att våra kunder upplever att samarbete med Svensk Spedition & Transport motsvarar de krav och förväntningar kunden har avtalat med Svensk Spedition & Transport AB.

Samtliga medarbetare ska alltid ge det lilla extra för att kunden ska uppleva att vi värnar om vårt samarbete.

Svensk Spedition & Transport åtar sig också att uppfylla andra tillämpliga krav.

Svensk Spedition & Transport AB främjar en organisation där både företagsledning och medarbetare verkar för att ständigt förbättra verksamheten.

Miljö

Svensk Spedition & Transport AB ska skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening och arbeta i miljöfrågor genom att vara ett bra alternativ för miljön.

Svensk Spedition & Transport åtar sig att uppfylla bindande krav.

Stort fokus på att minimera användningen av fossila bränslen och de utsläpp som detta medför, främst fossil koldioxid.

I det dagliga arbetet ska detta göras i trafikplaneringen genom att:

  • Alltid optimera lastningen i lastbilarna.
  • Minimera positionering för samtliga uppdrag.
  • Använda lager och terminal för samlastningar.
  • Strategiskt sälja transporter med miljöaspekten för positionering och fyllnadsgrad.

Svensk Spedition & Transport skall ständigt förbättra verksamheten för att uppnå bättre miljöprestanda.